Zëri i Amerikës: Parqet Kombëtare në dëm të banorëve (video)

0

Në disa pjesë ku jetojnë shqiptarët në Mal të Zi, disa zona janë shpallur si parqe kombëtare, të cilat sipas përfaqësuesve të këtij komuniteti, pengojnë zhvillimin ekonomik dhe turistik.

Këto parqe sipas tyre, kanë uzurpuar pronat private, duke penguar shfrytëzimin dhe menaxhimin e tyre siç duhet. Por përfaqësuesit e Parqeve Kombëtare, theksojnë rëndësinë e mbrojtjes së kësaj pasurie të veçantë, që ka një vlerë të madhe në aspektin e biodiversitetit në Mal të Zi.