Shkolla e Tuzit dhe e Podgoricës me një mesazh kundër urrejtjes (video)

0

Shkolla e mesme nga Podgorica “Slobodan Shkeroviq” dhe ajo nga Tuzi “25 Maji”, para disa muajve realizuan një film të shkurtë me titullin “Za (o)tvoreni um”.

Filmi u realizua me mbështetjen e Këshillit të Europës dhe Fondacionit të rinisë europiane, në kuadër të projektit “Për Podgoricën pa urejtje”.