Pagesa e tatimeve: Nga Ulqini të rregullt vetëm dy kompani

0

Ministria e Financave dhe Drejtoria Tatimore e Malit të Zi publikuan të ashtuquajturën “Lista e Bardhë” – një listë të tatimpaguesve të cilën treguan nivelin më të lartë të disiplinës fiskale në vitin 2014 .

Kriteret të cilëve u janë nënshtruar taksapaguesit për tu përfshirë në këtë listë janë: rregullsi në kalkulimin dhe deklarimin e taksave, shlyerja e detyrimeve tatimore në kohë, si dhe mos gjetja e parregullsive të rëndësishme gjatë procedurës së inspektimit.

Në këtë listë, si tatimpagues të rregullt, ndodhen vetëm dy kompani nga Ulqini: “Solaris & Co” dhe “Cungu & Co”.

Për komplet listën përcillni linkun:

http://www.poreskauprava.gov.me/vijesti/127914/SAOPsTENJE-OBJAVLJENA-BIJELA-LISTA-SPISAK-NAJUREDNIJIH-PORESKIH-OBVEZNIKA.html