Kryqi i Kuq: Shpërndahen karroca për invalid

0

Kryqi i Kuq i Ulqinit ka fituar 30 karroca për invalid nga Kryqi i Kuq i Malit të Zi të cilët erdhën si donacion nga SHBA.

Shpërndarja e tyre u bë pranë ambienteve të kësaj organizate në lagjen Totosh, kurse ato të cilët nuk kanë mundësi ti marrin vetë do tu dorëzohen në banesat e tyre.