Harta europiane e inteligjencës. Shikoni ku ndodhen ballkanasit

0

Edhe pse asnjë testim inteligjence nuk mund të jetë përfundimisht i saktë, harta e mëposhtme ofron një kornizë të bazuar në studimet dhe testimet PISA dhe TIMSS.

Kjo hartë nuk tregon inteligjencën e lindur, cka do të ishte e pamundur, por të bazuar në rezultatet e arsimit, qasjen ndaj tij por edhe mënyrën e testimin. Vendet e pasura kanë më tepër mundësi të ofrojnë testim më të mirë se vendet e varfëra.

E nisur nga kjo, harta ndoshta më mirë tregon nivelin e arsmimit sesa atë të inteligjencës.