„Ditët e Diasporës“, 8 dhe 9 gusht 2017 (Programi)

0

Programi „Ditët e Diasporës“, 8 dhe 9 gusht 2017E marte 08 gusht 2017

Shas dhe Katërkollë

• 18.00 – 23.00 Garat sportive: futboll dhe shah – Resturant Shas dhe Katerkollë

• 19:00 – Vizitë punimeve në pikën vrojtuese – kulturoro-turistike Shtegvashë

• 20:30 Takim ndërmjet përfaqësuesve të institucioneve komunale më përfaqësues të diasporës.

Tema: mundësitë e bashkëpunimit ndërmjet vendlindjes dhe diasporës. (Zyra e përbashkët diasporë- vendlindje në Katërkollë).

E markurre 09 gusht 2017

Sheshi në Katërkollë

• 19:00 – Fillimi i punimeve në ndërtimin e terrenit për futbollit të vogël në Katërkollë- investim i përbashkët Komuna e Ulqinit- diasporë.

• 21.00 ​Pjesa kryesore e manifestimit „ Ditët e Diaporës“

Fjala e organizatorëve të manifestimit dhe përshëndetjet

• 21.30 – 23.30​- Program argëtues kulturoro-artistik

Për të gjithë të pranishmit ushqime tradicionale.

Kjo festë do jetë më madhështore më prezencën e Zv. Ambasadorit të SHBA-ve të akredituar në Mal të Zi, Shkelqësia e tij BIX ALIUN.

Ky projekt mbështetët nga Fondi për mbrojtjen dhe realizimin e të drejtave të pakicave !

JENI TË MIRËSEARDHUR​​​​​