Agjencia për pengimin e korupsion organizon trajnim në Ulqin

0

Në organizim të Agjencisë për pengimin e korupsionit në komunen e Ulqinit u mbajt trajnimi në temen ‘’Kompetencat e Agjencisë për ndërprerjen e korupcionit dhe obligimet e organeve shtetërore në aplikimin e ligjit të antikorupcionit’’.

Trajnimi u organizua për të punësuarit e administratës lokale, NP dhe ndërmarrjeve të tjera. Ligjeratat e ekspertëve të angazhuar nga Agjencia Dragiq Dushan, Mladen Tomoviq, Goran Duratoviq dhe ekspertit që kishte ardhur nga Sllovenia Beqir Kacanoviq i ndoqen rreth 50 të punësuar të cilët njëherit patën mundësi të drejtojnë dhe pyetje.