Komuna e Ulqinit sot filloi me realizimin pagesës të kompensimeve për punetorët që do të lëshojnë vendet e punës

0

Komuna e Ulqinit sot filloi me realizimin pagesës të kompensimeve  për  punetorët  që  do të lëshojnë vendet e punës. Gjithësej nga Komuna dhe NP janë paraqitur 59 punetorë. Në informatëm e dhënë nga Kryetari i Komunës Nazif Cungu, thuhet që sot janë realizuar pagesat  për 11 të punësuar në NP – Ujësjelles kanalizim  dhe 15 për punëtorët  e komunës.  “Pasi në  pyetje janë shuma  të   mëdha të  hollash, jemi  duke  përgatitur mjetet  dhe  për 35 punëtorë  të tjerë  të  cilet mund të llogarisin në mjete  në   një afat  sa më  të shkurter. Kontributët dhe sigurimët shoqërore do të shlyhen në marrëveshje  me Ministrinë  përkatëse për të gjithë të punësuarit, kurse për personat që kanë fituar nga pagesa e kompensimeve do tiu paguhen në ritme shumë më të shpejta , më qëllim plotësimin e kushteve për pension”, tha kryetari Cungu. Ai me  këtë rast  i shpreh  falenderime  të sinqerta  të  gjithë  punëtorëve që  vite  të tera   kanë  dhenë ndihmesën e tyre  në  organët  e administratës dhe në NP.

“Po ashtu me  kënaqesi   mund të  konstatojme  se sot  arritem që te shlyejme dhe  nje page  për punetorët e komunes, e në   ditët  ne  vazhdim   do te  pasojnë pagesat  edhe  për  punetorët  në NP”, shtoj kryetari Cungu.