Të Mirat Detare: Sanohen shtyllat e ndriçimit në Ranë

0

Ndërmarrja publike “Të Mirat Detare” në kuadër të planit të sanimit për vitin 2017, ditët e fundit bëri lyerjen e shtyllave të ndriçimit në zonën bregdetare të Ulqinit. Me këtë iniciativë u bë lyerja e shtyllave në të dy anët e shetitores në Ranë, noftojnë nga kjo ndërmarrje.

Para sanimit

Pas sanimit