Të gjithë për Kriporen!

0

Me rastin e Ditës botërore të mbrojtjes të mjedisit, më 5 qershor, Komuna e Ulqinit, në bashkëpunim me CZIP, UNDP dhe Ministrin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe turizmit (MORT), organizojnë pastrimin vullnetar të kanalit të Kripores se Ulqinit.
Kanali pastrohet nga pika e parë në Gjerane deri te hyrja e Kripores.
Rruga e verprimit të këtij aksioni është bashkangjitur në vijim.

JU FTOJMË TË GJITHËVE Ti BASHKANGJITENI AKSIONIT!