“Shqiptarët e vendosur” do të marrin pjesë në grupin punues për ligjin zgjedhor

0

Kumtese e koalicionit Shqiptarët të Vendosur

          

Koalicioni Shqiptarët të Vendosur, të përfqësuar nga Kryetarët të subjekteve politike që janë pjesë e koalicionit, kanë shqyrtuar punën e deritanishme në Kuvendin e Malit të Zi në lidhje me grupin e punës e cila do të punonte në permirsimin e ligjisaturës zgjedhore dhe krijimin e besimit në proçesin zgjedhorë si dhe ka analizuar qëndrimet e deritanishme të partive politike të përfaqësuar në Kuvendin e Malit të Zi.

Çmojmë që vendimarrja konsensuale është thelbësore për ndërtimin e besimit ndërmjet pallëve si dhe mënyra më demokratike që të mbështeten ndryshimet e ardhëshme në ligjeslaturën zgjedhore.

Partnerët e koalicionit FORCA, UDSH dhe ASH vlersojnë që për arsye të ndërtimit të besimit në këtë proçes është e  domosdoshme që përfaqësuesi i partive politike shqipëtare të marr pjesë në grupin punues. Gjithashtu është ritheksuar që në vitin 2011 shqiptarëve është marr një drejtë e arritur, në formën e njësisë të posaçme zgjedhore, dhe që kjo është shansi që mangësitë evidente që u shfaqën në ligjin zgjedhorë në këto dy cikle zgjedhore përmirsohen. Aksioni afirmativë është shëndruar në të kundërtën e vet dhe ka paraqitë zvoglimin e përfaqësimit të shqiptarëve në Kuvendin e Malit të Zi.

Pasi që është e gjërë lëmia e ligjëvenijes që mund të përfshihet në punën e grupit punues, është e domosdoshme që propozimet që vijnë nga partitë parlamentare ti sigurohet shqyrtim thelbësor ne grupin punues. Në Grupin çunues duhet të përfshihen të gjitha partitë politike parlamentare që shprehin interesim për këtë, dmth, të gjitha listat zgjedhore që në votimet e fundit kan arritur statusin e subjetit parlamentar.

Për koalicionin

 

Genci Nimanbegu,

deputet i „Shqiptarët të Vendosur