Shpallet lista e OJQ-ve që përfituan fonde nga Komuna e Ulqinit

0

Në faqen zyrtare të Komunës së Ulqinit ndodhet lista e Organizatave joqeveritare të cilat kanë përfituar fonde nga Komuna në vitin 2014.

Lista është si më poshtë:

 1. OJQ INSTITUTI PËR POLITIKËN GJINORE »DULCINEA«  nga Uqini,
 2. OJQ »ORA« nga Ulqini,
 3. OJQ »YLBER SHPRESE« KATËRKOLLË nga Katerkolla,
 4. OJQ »UL INFO« nga Ulqini,
 5. OJQ »STUDENTI« nga Ulqini,
 6. OJQ »ART CLUB«, nga Ulqini,
 7. OJQ »RUMIA«, nga  Ulqini,
 8. OJQ »LABEATET«j, nga Ulqini,
 9. OJQ »EURO PROJECT«, nga  Ulqini,
 10. OJQ OLD TIMER CLUB »ULCINIUM«, nga  Ulqini,
 11. OJQ »HARMONIA«, nga Ulqini,
 12. OJQ »PROMUL«, nga  Ulqini,
 13. OJQ SHOQATA E PRINDËRVE, FËMIJËVE DHE TË RINJVE ME TË META NË ZHVILLIM »E DREJTA PËR JETË«, nga  Ulqini,
 14. OJQ »HORIZONTI I RI»,  nga Ulqini,
 15. OJQ »SOS TELEFONI PËR GRA DHE FEMIJË VIKTIMA TË DHUNËS« nga Ulqini, dhe
 16. OJQ »BLETARËT E ULQINIT – PČELARI ULCINJ« nga Ulqini.