Punimet në ndërtesën e Bashkësisë Lokale në Sukubinë drejt përfundimit

0

Punimet në ndërtesën e Bashkësisë Lokale në Sukubinë po shkojnë drejt përfundimit.

Ndërtimi i saj ka filluar paras shumë vitesh por nuk ka përfunduar asnjëherë, dhe pritet që kjo të ndodhë në ditët në vijim.