Në Krajë manifestimi “Festa e Gështenjës 2014”

0

Dje në Krajë, për të tetën herë radhazi, u mbajt manifestimi “Festa e Gështenjës 2014”.
Hapjen e manifestimin e bëri kryetari i bashkësisë lokale të Ostrosit z.Emro Duraku, e më pas u vazhdua me ekspozimin e gështenjave dhe produkteve autoktone të Krajës.
Për dallim nga vitet e kaluara ketë vit manifestimi u karakterizua me një program të reduktuar, si rezultat i mungesave financiare.