Luis Gitter nga Ambasada e SHBA-së vizitoi zyrën e Forcës së Re Demokratike

0

Kumtese për opinion – FORCA
Vizita Shefit seksionit ekonomiko – politik të Ambasadës SHBA-së në Podgoricë

Sot zyrën e Forcës së Re Demokratike vizitoi Z. Luis Gitter, shefi i seksionit ekonomiko-politik të Ambasadës SHBA-së në Podgoricë.
Në takimin në cilën morën pjesë Z. Nazif Cungu, Z. Ilir Çapuni, Znj. Fatime Truma, u diskutua lidhur me ambientin politik dhe ekonomik në Ulqin me theks të veçantë në sfidat e ardhshme të popullit Shqiptar në Mal të Zi.

Shërbimi i Medias i Forcës së Re Demokratike