Komuna: Tender për dhënien me qira të objekteve të përkohshme

0

Komuna e Ulqinit ka hapur tender për dhënien me qira të objekteve të përkohshme sipas Planit për vendosjen e këtyre objekteve për vitin 2015.

Lokacioni dhe kushtet për marrjen me qira të këtyre objekteve mund të gjenden në sajtin e Komunës www.opstinaulcinj.com në formë tabelare, ose na zyrën nr. 75 në ndërtesën e Komunës, çdo ditë pune prej orës 13-15.

Kontakt personi është Arbra Aliq, kurse numri i tel. 030 412 050