Komuna hap konkurs për bursat studentore

0

Sipas informatave të publikuara ne faqën e saj zyrtare, komuna e Ulqinit ka shpallur konkurs për ndarjen  e bursave për vitin shkollor 2014-2015.

Bursat do tu shpërndahen studentëve më të mirë dhe më të talentuar të fakulteteve ose akademive të artit,  që studiojnë në vitin e dytë ose më lart.Gjithashtu, si kusht bazë është që të kenë vendbanim në komunën e Ulqinit dhe që  nota mesatare të jete më së paku 9.00.

Afati i aplikimit për këto bursa ëshë nga:  19.12.2014 deri më 19.01.2015.

Më shume hollësira në : http://ul-gov.me/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:konkurs-za-dodjelu-stipendija-talentovanim-studentima-za-skolsku-2014-2015-godinu&catid=106:tenderi-i-oglasi&lang=me