Format ideale të trupit femëror gjatë historisë (video)

0

Civilizimet e hershme, Egjipti, Greqia, Kina,  periudhat kulturore si rilindja, ose ato politike si periudha viktoriane, kanë përceptuar si ideale forma të ndryshme të trupit femëror.

Në videon e mëposhtme mund të shihni se si këto forma ideale kanë ndryshuar gjatë historisë.