Forca: Valdanosi tu kthehet pronarëve, ndërrimi me prona nga Nikshiqi i papranueshëm

0

                        Ulqin, 8.10.2018

                                                                                       MNr. 625/18

Kumtese per opinion – FORCA

Pas fatkeqesise nga zjarri e cila dite me pare e ka kapluar nje zone te Valdanosit, per te cilen sipas tegjitha rregullave duhet te merremi me gjetjen e fajtorit dhe shqyrtimin e mundesise per ndihme personave tecilet u demtuan nga ky rrezik natyrore i shkaktuar ngafaktori njeri.   Por jo, ne menjehere po ballafaqohemi me nje dukuri tjeter per tecilen jemi befasuar tejet mase.

Tani eshte paraqitur nje ndermarrje “MN Invest” ngaNikshiqi e cila per cudi te madhe deshiron te merret me prodhimin e ullinjve ne pronat tona te marra nga shtetine menyre te padrejte.              

Jo zoterinj, nuk eshte e nevojshme qe dikush nga Nikshiqi,apo nga cilido vend tjeter i botes te merret me kultivimin e ullinjeve ne tokat tona,ne ullinjt i mbiellim dhe kultivojme vete. 

Ministria e finansave ne vend te kerkimit te mendimitnga Komuna e Ulqinit, duhet te sjelle Vendimin per kthimin e ullishtes te cilen ne si pronar do ta valorizojme shume me mire, sepse eshte ne traditen tone qe ta mbiellim dhe perpunojme ullirin.

Te befasuar nga kjo kerkese e Ministrise se finansave, ne ju kemi percjellur edhe shkrese publike Kryeministritte Malit te Zi, z. Dushko Markoviq, Nenkryetarit dheMinistrit te Drejtesise, z.Zoran Pazhin si dhe Ministrit tefinancave z. Darko Radunoviq me te cilen i kemi njoftuarse  parcelat kadastrale per te cilat kerkohet mendimi i Komunes, gjenden ne kompleksin e Valdanosit dhe tenjejtat gjenden ne proces gjyqesor per kthimin e tyre pronareve te mehershem. 

Seanca e radhes gjyqesore per kthimin e prones eshte caktuar te mbahet kah fundi I tetorit.

Poashtu, i kemi perkujtuar se ceshtja e ullishtes se Valdanosit eshte  pjese e Marreveshjes se koalicionit ne te cilin jemi dakorduar se duhet ti japim rendesi te posacme.

Shprehim shqetesimin tone te thelle dhe kerrkojme qepa shtyrje te metejshme ti qasemi ne menyre seriozeceshtjes se kthimit te ullishtes se Valdanosit pronareve te vertete. 

 

Kryetari,

Nazif Cungu