Forca shyrton gjendjen në ndërmarrjet publike. Në plan edhe analizimi i punës së koalicionit në nivel lokal dhe qendror

0

KUMTESË PËR MEDIA

Mbrëmë me 22.04.2019 me fillim në ora 19:00 u mbajt mbledhja e rregullt e Këshillit Qendror të Forcës së Re Demokratike. Në mbledhje u aprovua raporti financiar  për vitin 2018 dhe u shqyrtuan pikat e rendit të ditës si dhe situata në ndërmarrje publike. Në vazhdimin e mbledhjes do të shqyrtohet realizimi i marrëveshjes politike për Komunën e Ulqinit dhe realizimi i marrëveshjes në nivel shtetëror.

 

Forca e Re Demokratike

Zyra e shtypit