Dr. Nail Draga: Libër për shtëpinë e librave

0

                                                    Fadil Kroma, SHËNIMET E BIBLIOTEKISTIT, Ulqin, 2015

Botimi i librave të ndryshëm varësisht prej temave të cilat trajtojnë paraqet një moment të veçantë për autorin dhe mjedisin përkatës. Por, kur autori është në pension   nuk ka dilemë së ai botim tek opinioni i gjerë merr vlera emocionale. Dhe nuk ka si të jetë ndryshe sepse  Fadil Kroma  pas daljes në pension  nuk ka qendruar statik, por ka mbledhur material dhe sistemuar ate në formë të kujtimeve për kohën e angazhimit të tij profesional si personi numër një i bibliotekës popullore në Ulqin.

Andaj në sajë të pasionit, qasjes profesionale dhe angazhimit permanent  ai opinionit i paraqitet me librin e tij Shënimet e bibliotekistit. Libri në fjalë  i shtohet gamës së botimeve të ndryshme nga autorët shqiptarë të botuara  viteve të fundit duke trajtuar çështjet të cilat kanë qenë  preokupuese por në rrethana të reja pa cenzurë dhe paragjykime.

Libri në fjalë trajton periudhën 130 vjeçare të librit përkatësisht të bibliotekës në Ulqin. Autori ka përdorur një litetarurë selektive e cila kryesisht ka të bëj me bibliotekën në këtë qytet, duke na ofruar të dhëna me interes per biliotekat personale të personaliteteve të kohës në Ulqin. Kjo njëherit është edhe periudha deri në Luftën e Dytë Botërore. Me pas kjo çështje trajtohet  me te dhëna me të plota nga viti 1945, nga del qartë se kemi të bëjmë me një periudhë dinamike por edhe intriguese për kohën tonë. Në mënyrë të veçantë autori trajton kohën e tij kur ka drejtuar bibliotekën deri sa doli në pension(1967-2003), me plot detaje, sepse ai ishte dëshmitarë okularë i rrethanave shoqërore të kohës.

Duke lexuar ketë libër  del qartë se ishte pikërisht libri qe tregonte  jo në formë të metaforës por të realitetit pozitën e shqiptarëve në Ulqin dhe përgjithësisht në Mal të Zi. Një e dhënë e tillë dëshmohet me konstatimin se libri në gjuhën shqipe  për të parën herë bëhët pjesë e inventarit të bibliotekës në vitin 1969, e ate duke i falenderuar angazhimit direkt të Fadil Kromës, duke i sjellur ata nga “Rilindja” e Prishtinës.

Nga ajo kohë e deri më 1981, ishte koha e konsolidimit të bibliotekës me libra në të dy gjuhët serbisht dhe shqip, duke qenë  si  e vetme  e tillë në Mal të Zi. Ndërsa pas ngjarjeve të  marsit të vitit 1981 në Kosovë pushteti i kohës i tëri ishte i angazhuar në  fushatën antishqiptare, ku nuk ishte përjashtim as libri.

Pas burgosjes së disa mësimdhënësve me procese të montuara politike dhe largimit nga procesi mësimor  nga Biblioteka e Ulqinit  u izoluan hiç më pak se 3250 libra. Dhe një qasje e tillë vazhdoi deri në vitin 1991, kur ato iu kthyen lexuesve, pas rënies së sistemit monist. Është kjo një dëshmi transparente se pushtetit të kohës iu pengonte libri në shqip pavarësisht se ku ishin botuar ato, nga del qartë se ne ekspansion ishte albanofobia ku nuk kanë munguar as pasojat për individ të ndryshëm.

Autori i librit në këtë periudhë kohore  ishte në shënjëstër të strukturave speciale të pushtetit sepse angazhohej ne mënyrë profesionale për pasurimin e bibliotekës, organizimin e veprimtarive të ndryshme kulturore e artistike, duke e bërë  bibliotekën vatër kulture për të gjithë dashamirët e saj. Ne këtë aspekt ai sfidoi rrethanat e kohës, duke qenë parimor se çdo gjë e  bëri  për të mirën e qytetarëve të Ulqinit.

Në libër ofrohen të dhëna me interes për historikun e bibliotekës,  për objektin, të punësuarit, veprimtaritë e zhvilluara  etj. duke qenë një regjistër arkivor në miniatur. Madje nuk gaboj nëse them se disa të dhëna paraqesin dosje në miniaturë të cilat mund të zgjerohen dhe pasurohen në një botim tjetër eventual,  madje mund të jetë edhe inspirim për hulumtime të ndryshme publicistike.

Çështjet përkatëse autori i trajton pa subjektivizëm duke mos qenë konformistë, por kritik dhe parimor ashtu si i ka hije një personi me imazhin e formuar profesional.

Në pjesën e fundit autori na prezanton të fotokopjuara disa materiale me vlerë në formë të albumit duke e pasuruar në mënyrë faktografike veprimtarinë e tij personale por edhe të bibliotekës në veçanti  e Qendrës së kulturës në përgjithësi.

Në sajë të përmbajtjës dhe trajtimit të temës   libri  Shënimet e bibliotekistit  dëshmon qasjen serioze te autorit ndaj librit në veçanti dhe bibliotekës së qytetit të Ulqinit në  përgjithësi.

Urojmë dhe shpresojmë qe me rastin e botimit të dytë  nga ky libër do të eliminohen disa gabime teknike dhe gjuhësore, por  patjetër do të plotësohet me të dhëna të tjera të cilat janë të nevojshme të publikohen për opinion e gjerë.

Andaj si i tillë ky botim pa dilemë së do të zgjojë interesim dhe do të mirëpritet nga  opinioni i gjerë, sepse kemi të bëjmë me një tematikë e cila për të parën herë trajtohet në një botim të veçantë në gjuhën shqipe jo vetëm në Ulqin por edhe më gjerë.

 

                                            Dr. Nail  Draga

(Fjala e mbajtur me rastin e përurimit të  librit në  Ulqin me 23.12.2015)