Cakuli: Peshkatarëve u mundësohet shlyerja e detyrimeve me këste

0

Për 38 peshkatarët të cilët nuk e kanë kryer pagesën e kompensimit për shtepizat na Bunë për vitet 2011 dhe 2012, me insistim të kryetarit të Bordit, z. Xhaudet Cakuli, u aprovua vendimi që borxhin e mbetur këta peshkatarë ta pagujnë në 4 këste vjetore, duke filluar nga fundi i vitit 2015.

Me këtë vendim u dilet në ndihmë peshkatarve dhe evitohet rrënimi i shtëpizave të cilat i posedojnelë në Bunë. Bëhet fjalë par peshkatarë nga Ulqini, qa janë në gjendje të pavolitëshme sociale dhe të cilët në vitin 2011 dhe 2012 nuk i siguruan lejet për peshkim, me cka do të arrinin pagesë të kompensimit me cmime ta favorizuara enkas par ta.